0
بيمارستان
0
معاونت
0
شبكه ها
0
دانشكده
IMAGE نخستین جلسه‌ی مجازی "دوره بین‌المللی مراقبت معنوی بالینی" برگزار شد
سه شنبه, 07 دی 1400
        با حضور میهمانان و اساتیدی از داخل و خارج کشور... ادامه مطلب ...
IMAGE سومین وبینار بین‌المللی "مراقبت معنوی با محوریت مرگ و سوگ در همه‌گیری کوید19"
شنبه, 02 اسفند 1399
        دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه... ادامه مطلب ...
IMAGE نخستین وبینار میان رشته ای "مراقبت معنوی با محوریت مرگ و سوگ در همه‌گیری کوید19 "
پنج شنبه, 08 آبان 1399
        با حضور اساتید و صاحبنظران ملی و بین‌المللی... ادامه مطلب ...